• تندیس #مالیدن را غیر از خود #وزیر که حتما خوب بلده راه و روشش را، باید به اون اراذلی داد که وقتی #پیرمرد را مسخره کرد نیششون تا بناگوش باز شد و از سر خوشایند #وزیر_بی‌ادب قهقهه سر دادند. آقایان شما همان موقع در حال مالیدن بودید منتهی خبر نداشتید فیلمش را گرفته‌اند #وزیر_بهداشت

  • سيد محمود رضوي   smahmoodrazavi@

    1397/01/01 ساعت 17:38

    محوراصلی سخنان امروز مقام معظم رهبری، #مردم و #جوانان بودند،هرجا حرف از کاستی‌ها و مشکلات بود فرمودند به دست جوانان قابل حل است،ای کاش مدیران #خسته و #پیرمرد این سخنان را شنیده باشند وخودشان عرصه را برای جوانان بازکنند. باید دستگاه هایی که حکم خود را از رهبری میگیرند پیش قدم شوند