• محمد سالاری   salari_mohamad@

  1398/01/10 ساعت 10:36

  پدیده‌ای که در جریان #سیل ویرانگر شمال کشور بسیار جلب توجه می‌کند، رشد رفتارهای #پوپولیستی برخی مسئولین است،این در حالیست که خبرها حکایت از کم توجهی به #سیل_زدگان مظلوم لرستانی دارد. بهتر بود این #مدیران، ماهی گرفتن از آب گل آلود #لرستان را نیز امتحان می‌کردند.

 • قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

  1397/11/29 ساعت 22:03

  امام جمعه بندرعباس که از بازگشت تحریم‌ها استقبال می‌کرد، اینک در یک حرکت #پوپولیستی، وضعیت بد اقتصادی را به رئیس جمهور، یادآوری می‌کند!! کاش رسانه‌ها؛ آزادی عمل داشتند تا میزان تاثیرگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی را در ایجاد شرایط کنونی، اطلاع رسانی کرده و مردم بهتر قضاوت می‌کردند …

 • صداوسیما:اعتراضات #فرانسه نشانه شکست #لیبرالیسم و #سرمایه_داری است! حال آنکه سیاستهای حزب #En_marche #سوسیال_لیبرال و #پوپولیستی است چرا بعضیهادوست دارنداخبارشکست تجربه‌های سوسیالیستی وپوپولیستی فرانسوی را #تحریف وذهن سیاستگذاران کشوررامنحرف کنند؟ #سیاستگذاری_عمومی #دولت_حزبی

 • چگونه قیام‌های #پوپولیستی می‌توانند لیبرال دموکراسی را سرنگون کنند؟ - اقتدارطلب‌ها دارند افزایش می‌یابند، و #دموکراسی جذابیت خود را از دست داده است (یاشا مونک، گاردین، ۳۱۰۰ کلمه، ۲۰ دقیقه) http://tarjomaan.com/neveshtar/۸۹۹۱/

 • فرهاد عشوندی   farhadeto@

  1397/02/11 ساعت 11:59

  آقای @azarijahromi شایعه استعفا که حالا با قدرت تکذیبش کردید فقط از دفتر خودتان می‌توانسته منتشر شود یک حرکت #پوپولیستی بچگانه که احتمالا برای بدست آوردن دل مردم بعد از توئیت‌های کلی‌گوی صبحتان باید می‌گفته شما ایستاده‌اید چو شمع! شایعات را روابط‌عمومی‌تان دامن زد تا تکذیبش کنید!