• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/11/01 ساعت 19:39

    #پوری‌_حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی: «به من نگفته‌اند ممنوع‌الخروجم. تا الان هیچ مقام قضایی با من در این ارتباط تماس نگرفته»

  • روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/30 ساعت 14:53

    رئیس سازمان خصوصی‌سازی #ممنوع‌الخروج شد نماینده تبریز: با توجه به ابهامات متعددی که درباره واگذاری‌ها برای ما وجود داشت، ممنوع‌الخروجی و در دسترس بودن آقای #پوری‌_حسینی،رئیس سازمان خصوصی‌سازی برای ما مهم بود که خوشبختانه این اتفاق رخ داد