• روزنامه صمت   smtnewspaper@

      1397/11/23 ساعت 14:50

      مردم کم‌فروشی‌ #پمپ‌بنزین‌ها را گزارش دهند کم‌فروشی در برخی از جایگاه‌های #سوخت موضوعی است که سال‌هاست آفت این حوزه شده و صدای #اعتراض بسیاری از مردم را بلند کرده است. در این راستا مردم #کم‌فروشی را با شماره ۰۹۶۲۷ اطلاع دهند که در حضور خودشان تخلف پیگیری شود. /ایسنا