• دعوای #ترامپ و کنگره بالا گرفته. درحالیکه ترامپ به پلوسی نامه زد و گفت علی رغم اینکه گفته بودی نیا واسه سخنرانی، میام، مشکل امنیتی هم پیش نمیاد. نانسی #پلوسی دوباره نامه زد که لازم نکرده. تا وقتی که دولت تعطیله، اجازه نمیدیم بیای کنگره سخنرانی کنی

  • گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1397/04/09 ساعت 22:08

    خبرهای این کنفرانس مسخره #مجاهدین در #پاریس فقط یک چیز را نشان می‌دهد #حماقت نه #پلوسی و نه هیچ کدام از نماینده‌های #ترامپ وقت نکردند دقیق بخوانند چه اتفاقاتی در #ایران رخ می‌دهد شبیه همانها که فکرمی کنندباشتر در #تهران این طرف و آن طرف می‌رویم یک مشت #دروغ ر #گزافه

  • ناظران سیاسی درپایان ۲۲ ماه تحقیق #مولر ازدخالت روسهادرانتخابات انتظاریک زلزله سیاسی را میکشیدند و اینکه بااین پرونده دموکراتها استیضاح #ترامپ را کلید خواهند زد اما واقعیت گونه دیگررقم خورد #پلوسی میگوید استیضاح عامل جدایی درکشور است و #هویر میگوید ۱۸ماه دیگرمردم قضاوت خواهند کرد

  • #ترامپ در سخنرانی به کنگره پیشنهاد داده با بودجه احداث #دیوار_مکزیک موافقت کند، ترامپ هم برنامه حفاظت از کودکان مهاجری که در امریکا به دنیا آمدند را اجرا می‌کند. #پلوسی هم قبل از سخنرانی ترامپ گفته پیشنهاداتش رو شنیدیم، همه‌ش تکراری و مردوده