• اهالی #پرگار هم دارن میفهمن مرکز دایره کجاست!

  • گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1397/11/04 ساعت 22:40

    یک نگاه به میزگرد الان صفحه٢ بی بی بی فارسی بیاندازید نحوه نشستن شادی صدر علیجانی باستانی @BBCBastani ناخودآگاه تصور فاصله زیادشان در دنیای واقعی می‌دهد انگار با چسب و زور آوردنشان آنجا نشاند در بعضی برنامه‌های #پرگار همینطور است اینقدر گفتگو برای همه سخته ؟

  • بی‌بی‌سی برنامه #پرگار ساخته با موضوع #ساواک توش درباره‌ی این صحبت می‌کنن که شکنجه‌های #جمهوری_اسلامی ۱۰برابر بدتر از ساواک بود.