• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1398/05/18 ساعت 14:16

    کوچکترین #فساد در قوه قضائیه، #نیروهای_مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی یک آسیب برای نظام است تدابیر حفاظت و اطلاعات در مراحل مختلف از جمله جذب #قاضی، آموزش‌ها و انتصابات می‌تواند بسیار اثربخش باشد رتبطان یک #پرونده_قضایی (اعم از قاضی، وکیل و …) باید از هرگونه لغزش و آسیب مصون بمانند