• هشتگ #پرونده_زنگنه اشاره خوبی است؛قطعا این مهمترین پرونده در دست تهیه توسط دوستان شماست، بالاخره او باید سزای مقاومت در برابر بزرگترین غارت ثروت این ملت را ببیند، اما چه باک،پیش از او هم بسیاری جان و آبرو را در مسیر #پرونده_سازی‌های شما نثار کردند،عاقبت نیک نام شدند؛ #قاضی_نهایی