• فرناز حسنعلی زاده   FHasanalizade@

    1397/07/25 ساعت 12:20

    مصاحبه ایرنا@IRNA_۱۳۱۳ با مدیرمسوول @ensafnews یک واژه جالب داره:#پرستوها. یعنی زنانی که برای سیاسیون دام میذارن و گاف اخلاقی می‌گیرن.وقتی می‌پرسن منظورزنان بدکاره است، شفیعیان می‌گه:در برخی موارد مامور! یعنی اگر ماموریت باشه خوشکاره است؟
    http://www.irna.ir/fa/News/۸۳۰۶۹۰۲۲ … …