• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

      1398/06/20 ساعت 14:07

      امروز رفتم یک سر به کتابفروشی‌های انقلاب بزنم هنوز بازار #پایان_نامه_فروشی داغه. پس چی شد وعده‌های پایان دادن به این نوع کلاشی‌ها. بهتر نیست هر کسی متمرکز بر کار و مسئولیت خودش باشه.