• حسین روازاده   DrRavazadeh@

      1398/01/13 ساعت 11:20

      آیا مى دانید که #سیزده_بدر روز جشن یهود به مناسبت کشتار ٥٠٠ هزار ایرانى است؟!! در روز #١٣_فروردین به یاد کشته شدن بیش از نیمی از جمعیت آن روز ایران توسط دو عامل نفوذی بیگانه در زمان خشایارشاه، ضمن تسلیت به هموطنان عزیز،برای روح نیاکان مظلوممان،رحمت و مغفرت الهی را طلب می‌نماییم.