• فرشاد گلزاری   Farshad_Go@

    1398/03/20 ساعت 15:38

    آسوشیتدپرس: #داعش در حال عضو‌گیری و گسترش شبکه در افغانستان است تیرماه ۱۳۹۴ گزارشی در مورد ظهور داعش در افغانستان و تقابل با #طالبان نوشتم و جالب آنکه همه خندیدن! تا جایی که مدعیان از تمسخر هم گذشتند! عزیزان مدعی بخوانند:https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۲۸۵۳۸۴ … چهار سال پیش!! #ولایت_خراسان