• مازیار ناظمی   maziaran@

      1397/12/08 ساعت 07:36

      رفتم #دانشگاه برای کارهای اداری ، جوان پشت میز مدارک را نگاه کرد و کسری‌ها را گفت ، کلی رفتم و آمدم تا آماده ثبت شد موقع خداحافظی گفت : ما با اجراهای شما کلی خاطره داریم چقدر بهم چسبید ! قانونمداری جای خود ، وابستگی ذهنی و علاقه‌ها هم محترم #بسوی_آینده #وفاداری_ملی