• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/05/23 ساعت 09:24

    تیم #بابک_زنجانی و برخی دیگه هنوز دنبال شرکتهای شستاست. یکی از روشهاشون اینه که با همکاری برخی رسانه‌ها شرکتهایی را در حالت ورشکستگی قرار بدن تا بتوانند آن را تصاحب کنند. #وصول_مطالبات و افزایش سرمایه ۳۸ شرکت #شستا را اخیرا از حالت طعمه برایشان خارج کرده.

  • افروز بهرامی   BahramiAfrooz@

    1398/04/04 ساعت 08:15

    طی شش ماه حضور این‌جانب در مدیریت #صندوق_ضمانت_صادرات، ۹۰۰ میلیارد ریال از معوقات به صورت نقد و بخش قابل توجهی نیز به صورت غیرنقدی بازیافت شده است و برنامه بازیافت سایر معوقات گذشته که طی بیست سال فعالیت صندوق مجتمع شده، در کمیته #وصول_مطالبات تدوین شده است.