• ۹.دیده‌ام مدرسی را که با بیزاری از دانشجو سخن می‌گوید. خب اشتباه شغل‌ت را انتخاب کرده‌ای #بزرگوار. اینجا شبیه اروپا یا آمریکایی که درس خوانده‌ای نیست؟ یعنی نادانسته برگشتی؟! استاد روانشناسی هستی و متوجه #وسواس_فکری ‌ات نیستی؟ پارانویای خویش را نمی‌بینی؟

  • متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1398/12/28 ساعت 23:52

    در یکی دو هفته گذشته انقدر حجم کارهایی که باید به سرانجام میرسوندم زیاد بوده که تموم شدنشون رو باور نکردم. هنوز دارم کارها رو مرور میکنم تا ببینم چیزی از قلم نیفتاده باشه …
    #پایان_سال
    #وسواس_فکری