• فرهاد عشوندی   farhadeto@

      1397/04/12 ساعت 13:53

      #وزیر__کشور:«۲۴ ساعت چشمانم را ببندم ، یک میلیون نفر برای پناهندگی به اروپا می‌روند» با این هنری که در کشورداری، به خرج دادید کاش یک روز اقلا چشمان تان را می‌بستید تا اقلا یک میلیون نفر بروند دنبال سرنوشت‌جدیدشان