• تعقیب هواپیمای #وزیر_دفاع_روسیه توسط جنگنده اف ۱۸ #ناتو اف ۱۸ ناتو نزدیک هواپیمای وزیر دفاع روسیه شد اما با مانور سوخو ۲۷ به سمت چپ تغییر جهت داده و رفت «سرگئی شویگو» از منطقه کالینینگراد باز می‌گشت و با دو سوخو ۲۷ اسکورت می‌شد که ناگهان اف ۱۸ ناتو به هواپیمای وی نزدیک شد