• محمود صدری   msadrim@

    1397/12/02 ساعت 12:15

    خوشرویی، رسم خوبی است. اما در دیدارهای دیپلماتیک، به‌خصوص وقتی کشور آدم دست بالا ندارد، خنده و شادمانی زیاد، تمنا و طلب دوستی از موضع ضعف به نظر می‌آید. کاش #وزیر_خارجه_ایران کمتر می‌خندید، آن هم در دیدار با سیاستمدارانی مانند وزیر خارجه عبوس چین.