• فرشته رفيعي   fereshtehrafie@

    1397/12/25 ساعت 11:38

    تلاش برای احیای #وزارت_بازرگانی، از مصادیق بارز ضعف در #حکمرانی است. ضعف در حکمرانی به عده‌ای فرصت می‌دهد جهت پوشاندن قصور و ضعف‌های مدیریتی‌شان، ادرس غلط بدهند.طرح و لایحه‌ای که امسال سه بار در کمیسیون‌های مختلف رد شده را می‌خواهند هر طور شده مصوبه بگیرند!