• مصداق یک بام و دو هوای دولت درباره #ورود_زنان_به_ورزشگاه‌‌ها واعظی:با فضای فعلی که طرفداران تیم‌ها علیه یکدیگر فحش می‌دهند و درگیری وجود دارد حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نیست جنیدی: ورود خانم‌ها به استادیوم هیچ منع قانونی ندارد. سلب حق معنایی ندارد و دولت هم همین موضع را دارد