• تگرگ الان بعد از بارش باران #ورداورد

  • گوشت در #ورداورد کیلوئی ۷۰ هزار تومان … کارگران و کارمندان می‌توانند بخرند؟!

  • از بی خوابی تو نیمه شب متنفرم …کتاب خاطرات سال ۷۴ هاشمی رو می‌خونم حسن سربازی رو دارم تو پست نگهبانی ساعت ۲ تا ۴ ….صدای پارس ممتد این سگه داره میره تو مخم … اذان هم شد تو #ورداورد کوچک ما ۴ تا مسجد به طور نامنظم و با تاخیر ۳ ثانیه‌ای از هم اذان پخش میکنند و این چه بلبشوییه

  • ما در #ورداورد در خط مقدم #تنش_آبی در تهران قرار داریم در ده روز اخیر شاید ۱۸ ساعت تمام آب قطع شده اوجش از چهارشنبه شروع شد گاهی به ۲۰ ساعت نیز رسیده … کارمندان اداره آب می‌گویند، برج-شهرکهای بالای دست در منطقه ۲۲ #تهران با پمپ‌های قوی آب را میکشند و به پایین دست چیزی نمی‌رسد/۱