• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1398/01/23 ساعت 12:10

    پدرم همیشه یک تعبیری راجع به محل هزینه شدن #وجوهات دارن که از مرحوم آیت‌الله #حاج‌آقارضازنجانی گرفتن و اون هم اینکه وجوهات باید جایی هزینه بشه که اگر #امام‌معصوم بود هزینه می‌کرد. اینجا هم ظاهرا به همین دلیل از عبارت «هرمقداری که لازم ببینند» استفاده شده …

  • محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/07/09 ساعت 21:20

    پدرم می‌گفتند که روزی به مرحوم آیت‌الله حاج‌آقارضا زنجانی گفتم شما #وجوهات را کجا هزینه می‌کنید؟ گفتند: آنجائی که اگر امام معصوم(ع) هم بود هزینه می‌کرد؛ یعنی الآن #دانشجو مراجعه کند کمک می‌کنم، #طلبه بیآید کمک می‌کنم، #لامذهب هم بیآید بگوید کمک می‌خواهم، حتما کمک می‌کنم! #خاطرات