• داوود حشمتی   heshmatid@

      1398/06/18 ساعت 21:06

      هنوز دبیرکل حزب قالیباف (پیرهادی) نگفته عکس فتوشاپه؟ نگفته چوبی که دستشه، چوب اسکیه؟ ابن بنده‌خداها هر وقت حمله کردند با سر رفتن تو دیوار. جای آب و صابون #وایتکس بیار بشورن صورتشون‌ رو