• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/04/20 ساعت 14:44

    برای موبایلتون #والپیپر خوب بذارید تا در طول روز و بین دقایق و ساعات جهنمی که تجربه میکنید چند ثانیه بهش خیره بشید و همه چیز رو فراموش کنید.

  • حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/03/02 ساعت 21:52

    از والپیپر زیبای تلفنم لذت میبرم. از ضرورت انتخاب #والپیپر خوب برای تلفنتون سرسری رد نشید چون درست مثل اینکه به تودوزی ماشینتون بی‌توجه باشید، و این خوب نیست.