• روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

  1398/06/30 ساعت 09:45

  ١
  داستان کارگرانی که روزی برای پروژه بین‌المللی و بزرگ #ذره_الهی کار می‌کردند
  آیا #هپکو از پس مطالبات کارگرانش بر می‌آید؟

  ٢١نفر از کارگران شرکت هپکو آزاد شده‌اند و فقط ٨تن از ٢٩کارگر بازداشتی هنوز آزاد نشده‌اند.
  #هپکو_تنها_نیست