• محمد کرباسی   M_Karbassi@

  1397/02/19 ساعت 15:50

  فیلم‌هایی مثل The Her حالا یک واقعیت هستند. فیلم واقعی تماس دستیار #هوشمند #گوگل را ببینید که برای گرفتن وقت به یک آرایشگاه زنگ می‌زند و وارد یک مکالمه با همه پیچ و خم‌هایش می‌شود. مسئول آرایشگاه هم متوجه نمی‌شود دارد با یک ماشین حرف می‌زند! #GoogleIO

 • محمد جواد حق شناس   MjHaghshenas@

  1397/01/19 ساعت 10:29

  سخن گفتن موافق با تصمیم اقاى #دکتر_نجفى که مدیرى #هوشمند ،#پاکدست ، #توانمند و #مجرب است ،بسیار سخت بود. اما امروز منافع مردم #تهران در اولویت است، حال که به هر دلیل ایشان تصمیم خود را گرفته خواسته یا ناخواسته بر اثر بیمارى یا فشارهاى جانبى باید به این تصمیم احترام گذاشت

 • روزنامه صمت   smtnewspaper@

  1396/10/22 ساعت 11:37

  کارت‌های بانکی جمع می‌شود؟ پرونده تجمیع #کارت‌های_بانکی روی میز بانک مرکزی است بانک‌ها در حال آماده سازی برای صدور کارت‌های #هوشمند هستند- جماران