• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/19 ساعت 06:08

  امروز شنبه ۱۹ خرداد در ارتفاعات شمال غرب و دامنه‌های البرز و خراسان شمالی و کرمان و شمال اصفهان ، در ساعات عصر رگبار و رعدوبرق و تندباد را خواهیم داشت. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/18 ساعت 10:14

  جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ در ارتفاعات البرز و مناطقی از شمال غرب کشور در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر و رگبار باران و رعدوبرق خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/17 ساعت 09:32

  امروز پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ در دامنه‌های البرز شاهد رگبار باران و رعدوبرق خواهیم بود . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/16 ساعت 11:55

  امروز چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ تنها در استان‌های خراسان شمالی و رضوی در ساعات بعدازظهر شاهد ناپایداری و بارندگی خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/15 ساعت 11:25

  آسمان بیشتر مناطق کشور در حال حاضر صاف گزارش شده است و تنها در نقاطی از غرب کشور شاهد پوشش هایی از ابر هستیم #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/14 ساعت 11:41

  تصویر کنونی ماهواره هواشناسی ، آسمان بیشتر مناطق را صاف و آفتابی نشان می‌دهد و تنها در سواحل خزر و شمال غرب پوششی از ابر دیده می‌شود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/13 ساعت 11:02

  هم اکنون | تصاویر ماهواره هم اکنون پوشش ابر را در شمال غرب و سواحل جنوبی دریای خزر و شمال شرق و ارتفاعات زاگرس مرکزی نشان می‌دهد . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/12 ساعت 16:27

  آخرین تصویر پوشش ابر و رعد و برق خاورمیانه #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/12 ساعت 06:12

  شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ در ارتفاعات غرب و شمال غرب و مرکز و شمال کشور رشد ابر و رگبار و رعدوبرق خواهیم داشت . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/10 ساعت 13:36

  هم اکنون | تصویر دریافتی از ماهواره هواشناسی پوشش ابر را در شمال غرب و سواحل شرقی دریای خزر و ارتفاعات مرکز کشور نشان می‌دهد . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/10 ساعت 08:18

  امروز پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ به صورت پراکنده و ضعیف در ارتفاعات شمال غرب و غرب و مرکز کشور و دامنه‌های البرز شاهد رگبار باران و رعدوبرق خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/09 ساعت 06:18

  میزان تجمعی بارش کشور تا دو روز آینده و وقوع رگبار و رعدوبرق در شمال غرب و سواحل خزر و دامنه‌های البرز و مرکز و ارتفاعات غرب کشور #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/08 ساعت 08:27

  امروز سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ در شمال غرب و کرانه‌های جنوبی دریای خزر و دامنه‌های البرز انتظار افزایش ابر و رگبار باران و رعدوبرق را در ساعات عصر و شب داریم . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/07 ساعت 07:54

  امروز دوشنبه ٧ خرداد در مناطق مرکزی و شمال غرب کشور و دامنه هاى البرز شاهد رشد ابر هاى همرفتى همراه با رگبار و رعد و برق خواهیم بود #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/05 ساعت 06:55

  امروز شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ در ارتفاعات شمال غرب کشور و دامنه‌های البرز شاهد رشد ابر و رگبار باران و رعدوبرق در ساعات بعدازظهر خواهیم بود . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/03 ساعت 16:20

  تازه‌ترین تصویر دریافتی از ماهواره هواشناسی ، رشد تدریجی ابر را در ارتفاعات کرمان و شمال غرب و غرب کشور و دامنه‌های البرز نشان می‌دهد . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/02 ساعت 15:33

  تصویر فعلی ماهواره گسترش و رشد ابرهای همرفتی را در ارتفاعات زاگرس و البرز نشان می‌دهد و طی ساعات آتی منجر به رگبار شدید باران خواهد شد . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/01 ساعت 14:40

  شمال غرب و غرب و ارتفاعات البرز و زاگرس طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر و رگبار باران و رعدوبرق و تگرگ خواهد بود . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/31 ساعت 11:45

  تصاویر ماهواره در حال حاضر آسمان بیشتر مناطق کشور را صاف و آفتابی نشان می‌دهد که در ساعات بعدازظهر بتدریج در ارتفاعات زاگرس رشد ابر پیش بینی می‌شود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/30 ساعت 08:31

  امروز یک شنبه ۳۰ اردیبهشت با حرکت موجی ضعیف در بخش هایی از شمال غرب و سلسله جبال زاگرس شاهد رشد ابر و رگبار پراکنده باران خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/27 ساعت 15:40

  در حال حاضر و طبق پیش بینی که شده بود ، در مناطق مرکزی و شرقی کشور شاهد شکل گیری ابرهای بارشی هستیم . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/26 ساعت 17:14

  وضعیت فعلی دمای هوای مناطق مختلف ایران #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/25 ساعت 06:54

  امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در ساعات بعدازظهر آسمان در شمال غرب و شمال شرق و شمال و مرکز کشور ابری همراه با رگبار و رعدوبرق پیش بینی می‌شود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/24 ساعت 06:29

  دوشنبه ۲۴ اردیبهشت در ارتفاعات شمال غرب و شمال شرق کشور و دامنه‌های البرز شاهد رگبار باران و رعدوبرق خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/22 ساعت 15:27

  انتظار داریم تا عصر امروز مناطق گسترده‌تری در دامنه‌های زاگرس و البرز و نوار شمالی کشور تحت تاثیر جوشش ابرهای تندری همراه با رگبار باران قرار بگیرد. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/19 ساعت 14:13

  گرمترین ایستگاه‌های هواشناسی کشور در روز جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ امیدیه و آبادان با +۴۸ درجه در صدر گرم‌ترین نقاط بوده اند #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/18 ساعت 11:25

  هم اکنون | تصاویر ماهواره در حال حاضر آسمان بیشتر مناطق کشور را صاف و آفتابی نشان می‌دهد . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/17 ساعت 13:41

  جدیدترین تصویر دریافتی از ماهواره هواشناسی در حال حاضر آسمان سراسر ایران را صاف و آفتابی نشان می‌دهد . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/16 ساعت 17:40

  در روزهای آینده با تقویت پرفشار جنب حاره‌ای بر روی کشور ، شاهد استقرار هوایی کاملا آرام و همراه با افزایش محسوس دما خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/16 ساعت 08:46

  وضعیت آب و هوای استان‌های کشور #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/15 ساعت 08:44

  امروز سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ به صورت پراکنده در شمال آذربایجان‌ها و دامنه‌های البرز و زاگرس مرکزی شاهد رگبار باران و رعدوبرق خواهیم بود . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/14 ساعت 08:49

  امروز دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ در شمال غرب و سواحل غربی دریای خزر و دامنه‌های البرز و بخش‌های مرتفع در مرکز کشور ، شاهد رگبار باران و رعدوبرق خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/13 ساعت 08:39

  امروز یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ با تقویت سامانه بارش زا در مناطق وسیعی از نوار شمالی و مرکز و غرب کشور و بلندی‌های زاگرس و البرز ، شاهد بارندگی خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/12 ساعت 12:04

  تازه‌ترین تصویر ماهواره هواشناسی و افزایش ابرناکی در آسمان سواحل جنوبی خزر و پوشش ابر در غرب و مرکز کشور را نشان می‌دهد . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/11 ساعت 11:32

  امروز جمعه ۱۱ خرداد در ارتفاعات شمال شرق کشور و مرکز و دامنه‌های البرز شاهد رشد ابر و رگبار باران و رعدوبرق خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/10 ساعت 11:16

  احتمال خیزش گرد و غبار در تهران حسین شهبازی، مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران: طبق نتایج پیش‌بینی، طی روز جاری، وزش باد شدید سبب خیزش گرد و خاک و افزایش موقتی غلظت ذرات معلق خواهد شد #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/09 ساعت 17:10

  پنج شنبه و جمعه وزش باد شدید در استان‌های شمال غرب و غرب کشور پیش بینی می‌شود که همراه با گردوخاک خواهد بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/08 ساعت 17:37

  تازه‌ترین تصویر ماهواره هواشناسی و رخنه تدریجی سامانه بارشی از سمت شمال غرب به کشور و تقویت بارش‌ها تا امشب #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/07 ساعت 12:41

  تصویر ماهواره در حال حاضر آسمان بیشتر نقاط کشور را صاف نشان می‌دهد و از بعدازظهر در ارتفاعات انتظار رشد ابر را داریم . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/05 ساعت 13:47

  آخرین تصویر ماهواره حرکت طوفان میکونو را در کشور عمان و بخش‌های جنوب شرقی عربستان و آسمان صاف در ایران را نشان می‌دهد . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/04 ساعت 10:33

  هواشناسی سامانه بارشی از امروز در شمال غرب، دامنه‌های البرز غربی، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، برخی مناطق مرکز، شرق و جنوب شرق فعال میشود. در خوزستان و ایلام وزش باد و احتمال وقوع پدیده گرد و خاک پیش بینی میشود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/03 ساعت 13:53

  باران بهاری در ۱۸ استان از امروز تا شنبه #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/02 ساعت 07:31

  امروز چهارشنبه ۲ خرداد در امتداد رشته کوه زاگرس شاهد رشد ابر و رگبار باران و رعدوبرق و تگرگ در ساعات بعدازظهر خواهیم بود . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/01 ساعت 08:07

  دمای هوای فعلی مراکز استان‌ها #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/31 ساعت 06:40

  امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شمال غرب و ارتفاعات غربی رشته کوه البرز و ارتفاعات مرکزی زاگرس شاهد رگبار و رعدوبرق خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/28 ساعت 08:49

  از امروز جمعه ۲۸ اردیبهشت در اغلب نقاط کشور هوایی آرام و پایدار خواهیم داشت و تنها در ارتفاعات مرکزی زاگرس گاهی رشد ابر و رگبار باران پیش بینی می‌شود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/27 ساعت 09:11

  پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت در ساعات بعدازظهر انتظار رشد ابر و رگبار و رعدوبرق در مناطقی از مرکز و شرق کشور را داریم . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/26 ساعت 08:21

  امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت در مناطق مرکزی و شمال و نوار شرقی کشور در ساعات بعدازظهر شاهد رگبار باران و رعدوبرق و ریزش تگرگ خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/24 ساعت 14:37

  امشب بارندگی‌ها به صورت رگبار و رعدوبرق در شمال شرق و ارتفاعات شرقی البرز ادامه خواهد داشت #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/23 ساعت 06:44

  یک شنبه ۲۳ اردیبهشت شدت بارش‌ها در برخش هایی از شمال شرق و شمال غرب کشور پیش بینی می‌شود که می‌تواند منجر به سیلاب شود. #هواشناسى