• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/02 ساعت 15:33

  تصویر فعلی ماهواره گسترش و رشد ابرهای همرفتی را در ارتفاعات زاگرس و البرز نشان می‌دهد و طی ساعات آتی منجر به رگبار شدید باران خواهد شد . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/01 ساعت 14:40

  شمال غرب و غرب و ارتفاعات البرز و زاگرس طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر و رگبار باران و رعدوبرق و تگرگ خواهد بود . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/31 ساعت 11:45

  تصاویر ماهواره در حال حاضر آسمان بیشتر مناطق کشور را صاف و آفتابی نشان می‌دهد که در ساعات بعدازظهر بتدریج در ارتفاعات زاگرس رشد ابر پیش بینی می‌شود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/30 ساعت 08:31

  امروز یک شنبه ۳۰ اردیبهشت با حرکت موجی ضعیف در بخش هایی از شمال غرب و سلسله جبال زاگرس شاهد رشد ابر و رگبار پراکنده باران خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/27 ساعت 15:40

  در حال حاضر و طبق پیش بینی که شده بود ، در مناطق مرکزی و شرقی کشور شاهد شکل گیری ابرهای بارشی هستیم . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/26 ساعت 17:14

  وضعیت فعلی دمای هوای مناطق مختلف ایران #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/25 ساعت 06:54

  امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در ساعات بعدازظهر آسمان در شمال غرب و شمال شرق و شمال و مرکز کشور ابری همراه با رگبار و رعدوبرق پیش بینی می‌شود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/24 ساعت 06:29

  دوشنبه ۲۴ اردیبهشت در ارتفاعات شمال غرب و شمال شرق کشور و دامنه‌های البرز شاهد رگبار باران و رعدوبرق خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/22 ساعت 15:27

  انتظار داریم تا عصر امروز مناطق گسترده‌تری در دامنه‌های زاگرس و البرز و نوار شمالی کشور تحت تاثیر جوشش ابرهای تندری همراه با رگبار باران قرار بگیرد. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/21 ساعت 16:02

  در حال حاضر در نوار شرقی کشور و دامنه‌های البرز و برخی نقاط در شمال غرب و غرب ، شاهد رشد ابرهای همرفتی همراه با رعدوبرق هستیم . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/20 ساعت 09:08

  پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت در شمال شرق و شرق و مرکز و جنوب غرب و غرب کشور شاهد رگبار و رعدوبرق خواهیم بود #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/19 ساعت 07:00

  امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت در مناطقی از غرب و جنوب غرب و شمال غرب و دامنه‌های مرکزی زاگرس و البرز و مرکز کشور شاهد رگبار و رعدوبرق خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/17 ساعت 07:14

  دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در بیشتر نواحی کشور آسمان صاف و آفتابی خواهد بود همراه با افزایش محسوس دما #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/16 ساعت 08:35

  رگبار و رعد و برق،وزش باد شدید موقت با احتمال تگرگ در شمال‌غرب،بخش‌هایی از مرکز،دامنه‌های زاگرس مرکزی،استان‌های واقع در البرز غربی و شرقی و بارش پراکنده در برخی نقاط شرق رخ خواهد داد #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/14 ساعت 12:05

  وضعیت کنونی دمای مناطق مختلف کشور #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/13 ساعت 12:57

  تصویر دریافتی از ماهواره هواشناسی حاکی از آرام بودن هوا در بیشتر مناطق است اما از بعدازظهر با آغاز جوشش ابرهای تندری بارش‌ها در نوار غربی شروع می‌شود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/12 ساعت 12:49

  در حال حاضر در نوار غربی کشور شاهد ابرهای ارتفاع بالا و بدون خاصیت بارشی هستیم و در سایر نقاط نیز آسمان صاف است . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/11 ساعت 07:57

  سه شنبه ۱۱ اردیبهشت نیز در بخش هایی از ارتفاعات غرب و مرکز و شمال و شمال شرق کشور شرایط برای رشد ابر و رگبار باران مهیا می‌باشد. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/09 ساعت 17:58

  هم اکنون در بخش‌های وسیعی از کشور شاهد پوشش ابرهای بارشی هستیم و در غرب و مرکز و بخش‌های شرقی شاهد وقوع رعدوبرق نیز هستیم. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/08 ساعت 08:07

  امروز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ بارش‌ها با شدت تمام در نوار غربی تداوم خواهد داشت و در بخش‌های غربی شدت بارش‌ها می‌تواند منجر به خسارات سنگینی شود #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/07 ساعت 08:25

  جمعه ۷ اردیبهشت در مناطقی از جنوب غرب کشور احتمال افزایش سرعت وزش باد و وقوع پدیده گردوغبار همراه با کاهش کیفیت هوا وجود دارد . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/06 ساعت 09:18

  امروز پنج شنبه ۶ اردیبهشت در استان‌های ایلام و لرستان و #خوزستان و #کرمانشاه و زاگرس مرکزی شاهد #بارندگی خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/05 ساعت 07:07

  امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت در بیشتر نقاط آسمان صاف خواهد بود اما بعدازظهر در بخش هایی از استان کرمان شاهد رشد ابر و #بارندگی خواهیم بود #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/03 ساعت 06:46

  امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در سراسر استان‌های نوار غربی و مرکز و شمال کشور شاهد رشد ابر و رگبار باران و رعدوبرق و تگرگ خواهیم بود #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/02 ساعت 06:47

  امروز یک شنبه ۲ اردیبهشت در شمال غرب و غرب و دامنه‌های البرز و سواحل غربی دریا خزر و جنوب غرب آسمان ابری و بارانی خواهد بود . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/03 ساعت 13:53

  باران بهاری در ۱۸ استان از امروز تا شنبه #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/02 ساعت 07:31

  امروز چهارشنبه ۲ خرداد در امتداد رشته کوه زاگرس شاهد رشد ابر و رگبار باران و رعدوبرق و تگرگ در ساعات بعدازظهر خواهیم بود . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/03/01 ساعت 08:07

  دمای هوای فعلی مراکز استان‌ها #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/31 ساعت 06:40

  امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شمال غرب و ارتفاعات غربی رشته کوه البرز و ارتفاعات مرکزی زاگرس شاهد رگبار و رعدوبرق خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/28 ساعت 08:49

  از امروز جمعه ۲۸ اردیبهشت در اغلب نقاط کشور هوایی آرام و پایدار خواهیم داشت و تنها در ارتفاعات مرکزی زاگرس گاهی رشد ابر و رگبار باران پیش بینی می‌شود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/27 ساعت 09:11

  پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت در ساعات بعدازظهر انتظار رشد ابر و رگبار و رعدوبرق در مناطقی از مرکز و شرق کشور را داریم . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/26 ساعت 08:21

  امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت در مناطق مرکزی و شمال و نوار شرقی کشور در ساعات بعدازظهر شاهد رگبار باران و رعدوبرق و ریزش تگرگ خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/24 ساعت 14:37

  امشب بارندگی‌ها به صورت رگبار و رعدوبرق در شمال شرق و ارتفاعات شرقی البرز ادامه خواهد داشت #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/23 ساعت 06:44

  یک شنبه ۲۳ اردیبهشت شدت بارش‌ها در برخش هایی از شمال شرق و شمال غرب کشور پیش بینی می‌شود که می‌تواند منجر به سیلاب شود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/22 ساعت 07:14

  امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ، #بارندگی‌ها در دو سوم نوار شمالی کشور تداوم خواهد داشت و عمده بارش‌ها در ساعات عصر و در ارتفاعات رخ می‌دهد . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/21 ساعت 09:35

  امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شمال شرق و شرق و جنوب شرق و شمال غرب و غرب و جنوب غرب و ارتفاعات البرز ،آسمان ابری و بارانی پیش بینی می‌شود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/19 ساعت 15:50

  هم اکنون در بیشتر مناطق استان‌های نوار غربی کشور شاهد پوشش ابرهای #باران زا هستیم و در ساعات آتی بارش‌ها شدت خواهد گرفت. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/18 ساعت 07:04

  سه شنبه ۱۸ اردیبهشت در بیشتر استان‌های نوار غربی کشور شاهد رشد ابرهای کومولونیمبوس و رگبار باران و رعدوبرق و تگرگ خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/16 ساعت 13:53

  از روز سه شنبه سامانه بارشی قدرتمندی وارد کشور می‌شود و تا اوایل هفته آینده بیشتر مناطق کشور را به صورت گسترده پوشش خواهد داد . #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/15 ساعت 08:53

  آسمان #تهران امروز کمی ابری همراه با وزش باد و گاهی بارش پراکنده خواهد بود امروز و فردا در شمال غرب،ارتفاعات البرز،شمال شرق کشور رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/14 ساعت 09:48

  جمعه ۱۴ اردیبهشت در شمال غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی و شرقی و مناطق مرکزی کشور شاهد جوشش ابرهای همرفتی و رگبار باران و صاعقه خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/13 ساعت 09:17

  با توجه به بالا بودن میزان شاخص CAPE ، در دو روز آینده شرایط برای تشکیل ابرهای همرفتی و جوششی همراه با صاعقه و تگرگ در نوار غربی آماده می‌باشد. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/11 ساعت 17:27

  از روز پنج شنبه با ورود سامانه بارشی به کشور شاهد آغاز #بارندگی‌ها در مناطق غربی خواهیم بود. نقشه بارشی پنج شنبه هشدار سیلاب و آبگرفتگی برای مناطق مرکزی و دامنه‌های زاگرس #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/10 ساعت 06:58

  امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در غرب و مرکز و شمال شرق کشور شاهد رشد ابر و رگبار باران و رعدوبرق خواهیم بود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/08 ساعت 17:31

  بارش‌های سنگین بهاری در نوار غربی و شمالی کشور کماکان در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و در بسیاری از مناطق منجر به سیلاب می‌شود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/07 ساعت 11:16

  وضعیت فعلی دمای مراکز استان‌ها بندرعباس + ۳۴ اردبیل + ۱۰ #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/06 ساعت 11:26

  از عصر امروز پنج شنبه ۶ اردیبهشت انتظار می‌رود بارندگی‌ها از سمت ارتفاعات زاگرس و بخش هایی از غرب کشور آغاز شود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/05 ساعت 07:09

  دمای هوای فعلی مراکز استان‌ها: ۵ اردیبهشت #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/04 ساعت 08:17

  امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت در سواحل شرقی دریای خزر و شمال شرق کشور آسمان ابری و بارانی پیش بینی می‌شود. #هواشناسى

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/02/02 ساعت 17:27

  تازه‌ترین تصویر ماهواره با وضوح ۵ کیلومتر مربع و نشان دهنده هجوم ابرهای باران زا به شمال غرب و سواحل غربی دریای خزر می‌باشد . #هواشناسى