• داوود حشمتی   heshmatid@

    1397/11/21 ساعت 11:53

    از سروصدای تیم #احمدی‌نژاد که در ابتدای کار آمدنیوز با زم #همکار بود (و‌ دوباره فعال شده) اینطور میفهمم که: بشدت نگران هستند حکم اعدام #بابک_زنجانی در روزهای پایانی حضور آقای آملی اجرایی شود. نگرانی انقدر شدیده که بی‌محابا حمله را به همه شروع کردند. خدا عاقبتش را به خیر کند