• رامتین شهبازی   ramtin_shahbazi@

    1397/09/09 ساعت 14:58

    فیلم تازه اصغر فرهادی از چندمنظر اثر مهمی است که قطعا در قالب یک توئیت نمی‌توان درباره‌اش سخن گفت. اما این فیلم از منظر فلسفه اخلاق جایی میان اخلاق عمل گرا و اخلاق فضیلت گراست با سنگینی بار عملگرایی اخلاقی. #همه_می_دانند