• روح الله نجابت   Ruhollahnejabat@

   1399/04/10 ساعت 08:38

   امام خمینی، دی۱۳۵۹:
   کشور باید همه افرادش آمر به معروف و ناهی از منکر باشند. خود ملت نگذارند که بعض افرادی که نفوذ کرده است در همه ارگانها، اینها خلافی بکنند، خلاف شرعی بکنند، خلاف عرفی بکنند، و آنها را امر به معروف کنند و از منکرات نهی کنند.

   #همه_مسئولند
   #رد_اعتبارنامه_تاجگردون