• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

      1397/08/17 ساعت 23:08

      #همت_جوان رهبر انقلاب: نیاز اصلی کشور هم عبارت است از همت بلند شما. شما جوان‌ها باید همت بلند داشته باشید، تلاش و کار کنید، ترس را کنار بگذارید، تنبلی را کنار بگذارید، ابتکار را سرلوحه کار خودتان قرار بدهید، نوآوری را وظیفه‌ی بزرگ خودتان بدانید؛ البته با غیرت ملی، تعصب ملی.