• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/10/23 ساعت 13:23

  اشارات آقای #روحانی درمورد #هاشمى ازنوع همان توهمات ایشان درموردکدخداست،اگرایشان فردایی بگویدمن بودم که هاشمی رامدیریت میکردم،پای آمریکاییهارابه داخل کشوربازکردم،به بهانه تعقیب ساواک به لندن رفتم،به پاریس رفتم تاازامام اعتراف بگیرم چه کسی بعدشمابه رهبری میرسد؛بایدپذیرفت وباورکرد

 • مسعود رفیعی طالقانی   Taleghanimasoud@

  1397/10/20 ساعت 22:36

  سال ۹۰ بود؛دوسال بعد از آن روزهای عجیب وغریب.سکوت دوساله رسانه‌ای #هاشمى را با طرح مصاحبه‌ای درباره کتاب #امیرکبیر اش شکستم.خودش هم حسابی سر ذوق آمده بود. با داوود محمدی-سردبیر وقت آن روزهای شرق-تیتر مصاحبه را زدیم«چهار حسرت آیت الله!» فردای آن روز کیهان سخت از خجالتمان درآمد.

 • روزنامه وطن امروز   vatan_emrooz@

  1396/09/25 ساعت 23:09

  روزنامه #وطن_امروز، ۲۶ آذر ۹۶ http://www.vatanemrooz.ir #هاشمى #رفسنجانی #هیلی #روحانی

 • حسین مهرزاد   mhmehrzad@

  1396/04/02 ساعت 17:41

  مواردى که در ایران مجازات ندارد: - پرتاب لنگه کفش سمت على #لاریجانى - توهین به #هاشمى - پرتاب اجر سمت علی #مطهری - توهین به #روحانى