• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/09/10 ساعت 14:45

    اشتباه مکرر #نیمه_نخست امسال و به‌ویژه در ماه‌های خرداد تا مرداد، موضوع #حذف_ارز ۴۲۰۰تومانی نقل محافل بود و برگزاری برخی نشست‌های این #ارز_رانتی را به سمت حذف شدن می‌برد اما به یکباره همه چیز متوقف شد http://www.smtnews.ir/trade/۳۹۸۷۲-