• سید محمود نبویان   nabavyan@

    1397/12/22 ساعت 13:21

    انقلاب اسلامی و #نیروهای_انقلابی توانستند با اعتماد به نفس کشور را از آسیب جنگ ۸ ساله و مشکلات گوناگون رها کرده و در ابعاد گوناگون پزشکی، نانو، نظامی و … رشد دهند.