• امیر ناظمی   amirnazemy@

  1398/03/31 ساعت 19:12

  در #الکام_استارز امسال یک جایگاه برای #استارت‌آپ‌های حوزه توان‌یابی و کسب‌وکارهای متناسب‌سازی‌شده #معلولین در نظر گرفته شده است. امید که این طرح زمینه‌ساز جامعه‌ای پذیرنده #نیازهای_خاص شهروندان شود. یادآوری: به احتمال ۷۰٪ همه ما در یک دوره زندگی نیازهای خاص را تجربه می‌کنیم!

 • امیر ناظمی   amirnazemy@

  1398/02/11 ساعت 20:09

  در زندگی هر کداممان روزهایی هست که وقتی از خواب بیدار می‌شویم، بدن فلج‌شده‌مان نمی‌تواند ما را از تخت جدا کند. شاید رویای @vrajabloo و #توانیتو رویای تمامی ماست، رویای همه‌ی ما که روزهایی #معلولیت و #نیازهای_خاص را تجربه می‌کنیم یا خود را همواره در آستانه‌اش می‌بینیم.

 • امیر ناظمی   amirnazemy@

  1398/04/04 ساعت 21:33

  مشکلات شهروندانی که #نیازهای_خاص دارند، مانند کسانی که نمی‌شنوند یا نمی‌بینند، باید در تمامی خدمات دولتی لحاظ گردد. ما آمادگی کامل داریم تا یک #استاندارد مشخص در خصوص نیازهای_خاص را برای تمامی سایت‌ها یا اپ‌های دولتی ابلاغ و ارزیابی دوره‌ای نماییم، لطفا #پیشنهاد دهید.

 • امیر ناظمی   amirnazemy@

  1398/02/11 ساعت 21:53

  در زندگی هر کداممان روزهایی هست که وقتی از خواب بیدار می‌شویم، بدن فلج‌شده‌مان نمی‌تواند ما را از تخت جدا کند. شاید رویای @vrajabloo و #توانیتو رویای تمامی ماست، رویای همه‌ی ما که روزهایی #معلولیت و #نیازهای_خاص را تجربه می‌کنیم یا خود را همواره در آستانه‌اش می‌بینیم.