• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

      1397/07/04 ساعت 20:07

      «همه نیازهای ارزی خدماتی مردم تامین می‌شود» #مدیرکل_سیاست_ها_و_مقررات_ارزی #بانک_مرکزی اعلام کرد: همه #نیازهای_ارزی خدماتی از هفته آینده در تعداد بیشتری ازبانک‌ها بطور ویژه و بصورت #حواله و #اسکناس از طریق بانک مرکزی تامین خواهد شد. IRAN #usd #bank … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۸٪ae٪d۸٪af٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۹٪۸۵-٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۵٪db٪۸c/ …