• سجاد بنابی   sadjadb@

    1397/10/25 ساعت 19:35

    امروز، روز طولانی و عجیبی بود. از احساس #سرافرازی لحظه پرتاب تا #نگرانی تحلیل داده‌های اولیه تا ناراحتی از عدم موفقیت کامل پرتاب و آنچه برایم ماند #امید به #آینده‌_روشن با دیدن عزم #جوانان دانشمند #ایران_اسلامی. با خواندن این نامه در این #امید همراه شوید. http://yon.ir/۳oMPf

  • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/05/10 ساعت 09:00

    باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛ چرا خودروهای داخلی ۲۰ تا ۵۰ میلیون #گران‌تر شدند؟!/سازمان حمایت به تخلفات رسیدگی نمی‌کند #خودرو‌های داخلی طی چند هفته اخیر از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان در بازار افزایش قیمت داشتند، این موضوع باعث #نگرانی شدید مردم شده است https://www.yjc.ir/۰۰RlRs