• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

      1398/06/20 ساعت 14:51

      اگر به اطلاع ما می‌رساندند که چه حجم از پیچیدگی پشت پرده یک تصمیم گیری وجود دارد، مساله‌ای که هیچ کس تلاشی در جهت اشکار ساختنش ندارد، به نظرتان #نوچه_های_رسانه‌ای و #احزاب می‌توانستند به کاسبی شان در دنیای خبر ادامه دهند.