• ۲. همین فرد از طلبکاران میلیاردی و سپرده گذاران موسسه مالی #کاسپین نیز هست. شاید جالب باشد بدانید بعد از پیگیری متوجه شدیم این فرد #نوه دبیر شورایعای امنیت ملی و یک پسر بچه هفت هشت ساله بیشتر نیست که عمده پروانه‌های ساختمانی و تخلفات و جابجایی پولها را به نام وی انجام می‌دهند.

 • مهسا جزینی   JaziniMahsa@

  1396/06/14 ساعت 21:55

  پوشش و رنگ لباس تو این عکس از همه واسم جالبتر بود. مقایسه باعکسای دهه۶۰ #خانواده_امام و اقوام #نوه #نتیجه

 • #اصلاحیه
  در توئیت قبل #نوه آقای #شمخانی که طلبکار موسسه #کاسپین و بساز بفروش متخلف #لواسان است را پسر بچه هفش ساله ذکر کرده بودم. یکی از مخاطبین عکس پاسپورت‌های هردوتا پسر داماد آقای #شمخانی را فرستاد. متوجه شدم این بچه ۳ سال بیشتر ندارد.
  #یاللعجب

 • ۳.هم‌زمان، #نوه آقای فاضل لنکرانی یعنی حسین پسر احمد با نوه آقای نورمفیدی یعنی دختر مجتبی نورمفیدی وصلت کرده است. به جز سهم عروس‌ها و داماد خود آقای نورمفیدی، همین نوه که داماد جوان پسر آقای نورمفیدی شده هم در شرکت‌های اقماری امام جمعه سهم دارد و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل است.