• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/06/15 ساعت 01:32

    #اونس #طلا در حال استراحت است. نه از قله ۱۲۰۰ عبور می‌کند و نه به دره‌های عمیق باز می‌گردد. هر اونس طلا در روز گذشته با ۵.۱۹ #دلار #افزایش (برابر با ۰.۴۳ درصد) به #قیمت ۱۱۹۷.۲۰ دلار در هر اونس مبادله شد. #نمودار زیر #نوسان قیمت در ۳ روز گذشته را نشان می‌دهد. #gold #ounce #iran

  • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/04/19 ساعت 16:44

    «رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر مطرح کرد : سالانه تا ۳۰ هزار تن خرمای استان صادر می‌شود» سالانه بیش از ۱۶۰ هزار #تن #خرما در #استان تولید می‌شود و این میزان #تولید هر #سال حدود #ده هزار تن در #نوسان است که عمده رقم آن گونه #کبکاب است. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۱٪d۸٪a۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۵/ …