• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1397/01/01 ساعت 18:37

    مسافرین کیش ایر در فرودگاه کیش در حالی که منتظر دریافت بار خود بودند با دریافت چمدان‌های پر از هدیه و با نام خودشان شگفت‌زده شدند/ کن نیوز #نوروز٩٧