• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

  1397/07/14 ساعت 23:42

  با وجود اینکه رئیس #FATF اخیرا گفته است با اسرائیل علیه ایران همکاری داریم اما باز هم برخی در داخل مدعی هستند نپذیرفتن FATF بازی کردن در زمین اسرائیل و آمریکاست. #خیانت_FATF #نه_به_FATF

 • سید محمد حسینی   hosseini_info@

  1397/07/14 ساعت 22:11

  حاجی بابایی: «آرای نمایندگان در باره cft باید شفاف وعلنی اخذ شود» بله حامیان #FATF این جُربُزِه را داشته باشند که موضعشان شفاف باشدتا هم نسل امروز و هم آیندگان بدانندچه کسانی بدنبال سیطره اطلاعاتی اجانب برکشور،خودتحریمی واحیا گلستان وترکمانچای بودند! #نه_به_FATF #خیانت_FATF

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/07/14 ساعت 21:36

  آنهایی که راه‌حل مسائل اقتصادی ما را در ارتباط با غرب و هضم شدن در نظام جهانی و پذیرش قواعد آن‌ها می‌دانند، دروغ می‌گویند، ما را فریب می‌دهند. اگر راست می‌گویید ساخت بیمار اقتصاد #ایران را درست کنید و توزیع عادلانه ثروت ایجاد کنید. #خیانت_FATF #نه_به_FATF