• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

    1397/06/13 ساعت 18:22

    وزیر ارشاد درباره بودجه #نهاد_کتابخانه_های_عمومی درسال ۹۵ گفته: ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه کتابخانه‌ها بوده که ۳۱۰ میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد شده و مابقی برای خرید کتاب، نگهداری و موارد دیگر هزینه شده است.