• جنگ #ترامپ با #نهادهای_اطلاعاتی به روایت #واشنگتن_پست

      برخی در آمریکا از این واهمه دارند که ترامپ مدیر اطلاعات ملی را برای خودش می‌خواهد نه بر اساس نیاز کشور!

      ترامپ از روزی که کاندید ریاست جمهوری شد، به سازمانهای اطلاعاتی تاخت و تحلیل‌های اطلاعاتی آنها را زیر سوال برد.