• #نماینده_مرند: بیش از یک سال است که #خودرو منو با آرم تردد #مجلس و شماره دولتی دزدیده‌اند واثری از آن نیست اما جای شگفتی داره که کمتر از دو روز کسی که یک #سگ را در خودرو خود می‌زد توسط پلیس دستگیر شده! جوری شده که بعضی وقتا فکر می‌کنم ارزش #سگ از #انسانها بیشتر است.