• کنایه #روحانی به برخی محدودیت‌های اخیر در کشور امروز در #نمایشگاه_صنعت_نفت:
    اگر صدها بار هم #رفراندوم بگذاریم، باز هم مردم به استقلال رای می‌دهند؛ کسی به وابستگی رای نمی‌دهد. مردم باز هم به آزادی رای می‌دهند؛ مردم به مردمسالاری رای می‌دهند؛ مردم به دیکتاتوری رای نمی‌دهند.