• وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

  1398/05/03 ساعت 21:02

  با افتخار، در نخستین کارگاه این مدرسه در خدمت این جوانان هستم.
  از حضور در خدمت جوانها، دو برابر انرژی میگیرم.
  #نقش_رفتار

 • وفا علی کمالیان   VafaKamalian@

  1399/09/01 ساعت 23:36

  امیدوارم تا من زنده‌ام، یک نفر «ریسک» کنه و برای مربیان و بازیکنان حرفه‌ای، یک دوره‌ی «توسعه‌ی مهارتهای رفتاری» و «مدیریت هیجان» بگذاره.
  بنده خدا محمود فکری هم در همان دام گرفتار شد …
  بشمارم قبلی‌ها را؟ یا یادتان هست؟
  #نقش_رفتار
  #مدیریت_هیجان