• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/08/08 ساعت 23:29

    #نفیسه_کوهنورد خبرنگارBBCکه برای پوشش راهپیمایی اربعین به عراق رفته گزارش‌های چندوجهی و متمایزی از حواشی این مراسم عظیم تهیه می‌کند. برخورد زوار ایرانی(دستکم آنها که می‌بینیم)با او دوستانه است و با چادر عربی و تسلط به زبان عربی کارش را خوب پیش می‌برد.