• روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

  1399/05/06 ساعت 16:39

  اگر این صورت مساله که منتشر شده است، صحت داشته باشد باید بگویم بدا به حال ما، بدا به حال کسانی که از شرع و تاسیسات شرعی، فقهی و قانونی چنین برداشت‌های غیرشرعی، غیرفقهی و غیرقانونی دارند. #دماوند
  #نعمت_احمدی

 • روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

  1398/05/23 ساعت 13:08

  اختلاف دو مرجع قانونی
  یادداشتی از #نعمت_احمدی
  وضعیت امروز پرونده بازداشت‌شدگان #محیط_زیست به دلیل یک اختلاف است. اختلاف از اینجا ناشی میشود که ما برای تحقیق و تعقیب متهمان چند مرجع #موازی را به عنوان ضابط قضایی در نظر گرفته‌ایم.
  http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/۱۳۰۸۰۹/ …

 • روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

  1396/08/02 ساعت 18:29

  #نعمت_احمدی:
  حرف آقای یزدی در بحث ولایت غیرمسلم بر مسلم درست است/ عضو #شورای_شهر #وکالت دارد نه #ولایت/اعتمادآنلاین

  http://www.etemaadonline.ir/news/news/۱۴۳۶۲۴ …