• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

  1397/11/02 ساعت 22:58

  سپاس،همین دلایل که در همین مدت کوتاه در قالب #نظرمردم طرح کردید؛زیرساخت بانکداری الکترونیکی از زیرساختهای حیاتی کشور محسوب می‌شود،باید در برابر تهدیدات از جمله تحریم، مقاوم باشد.تست امروز پدافند غیرعامل بر روی شرکت سداد،برای سنجش تاب‌آوری آن بوده و ارتباطی با اینترنت کشور ندارد

 • محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

  1397/10/29 ساعت 08:50

  امروز با مترو به وزارت آمدم. بی‌نظیر بود!ازاین پس بیشتر باید بیایم. خوبه سایر مسئولین هم در غیر روز #هوای_پاک، از تردد عمومی استفاده کنند. مسئول اگر وقتش را با سیاسی‌کاری و حسادت تلف نکند، برای هر کاری وقت دارد.این فرصت طلایی شنیدن #نظرمردم ⁩مهم‌تر است یا داشتن محافظ و راننده؟

 • محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

  1397/12/20 ساعت 23:34

  ۱۴۲سال پیش در ۲۱اسفندماه، وزارت تلگراف در ایران ایجاد شد. در ذهن شما نماد خدمات وزارت تلگراف آن روز، پست و تلگراف و تلفن سالهای نه چندان دور و ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز، چیست؟ از خدمات راضی هستید؟ چه انتظاراتی دارید؟
  #نظرمردم

 • محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

  1397/11/02 ساعت 22:48

  تصور کنید یک روز صبح متوجه بشید که تمام سامانه‌های بانکی بانک شما تا اطلاع بعدی از دسترس خارج شده است، چه حس و عکس العملی خواهید داشت؟ چه کسانی را مسئول می‌دانید؟
  #نظرمردم